taxes Property Tax

School and Appraisal Districts Property Value Study 2011 Report, Property Value Study

2011 Field Studies Category Worksheet

108/Hidalgo
108-910/Progreso ISDCategory A - Stratum 2
$ 21,431 - $ 43,311Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
CAPETILLO L27 130652 25,236 26,610 0.9484
JESUS MARIA L18 199364 23,486 24,780 0.9478
JESUS MARIA L 23 199369 38,192 52,532 0.7270
LA REYNA B 3 L41 213210 40,330 41,853 0.9636
PROGRESSOORIG TOWN L 20-2 263519 23,439 22,750 1.0303
RAMIREZ A & E L 3 265912 26,849 27,938 0.9610
RAMIREZ A & E L3 265935 28,976 30,705 0.9437
RICE L 1-2 B1 269917 37,124 39,082 0.9499
J R #3 L29 521028 23,453 25,658 0.9141
JR #3 L32 521033 43,115 41,880 1.0295
Stratum 2 Totals   310,200 333,788 0.9293

Category A - Stratum 3
$ 43,312 - $ 75,577Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
COLONIA LA PALMAS L 3 B 1 151931 44,460 49,289 0.9020
LA FRONTERA L 14 B7 209108 46,180 44,547 1.0367
LA LEONA L15 & 16 B2 210337 45,716 45,383 1.0073
LLANO GRANDE L 55 R/S L 1 219764 58,506 58,016 1.0084
O & J B3 L5 250136 53,869 58,210 0.9254
RAMIREZ A & E L8 265907 64,475 61,049 1.0561
MG L20 513219 56,761 59,799 0.9492
LLANO GRANDE N L 50 517523 61,254 58,791 1.0419
CATARINA L 4 B4 569191 49,457 57,329 0.8627
LLANO GRANDE E L 101 653765 74,547 80,342 0.9279
PROGRESSO EST L 15 685368 59,612 58,039 1.0271
Stratum 3 Totals   614,837 630,794 0.9747

Category A - Stratum 4
$ 75,578 - $ 185,033Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
JJY DE BALLI TR L41A ABST 198531 146,802 158,437 0.9266
LION LAKE L23 219357 168,784 163,874 1.0300
LION LAKE L49B L 49C 219376 114,180 107,881 1.0584
LLANO GRANDE L 28 219704 151,365 150,085 1.0085
MOON LAKE L11 243300 133,255 129,270 1.0308
PROGRESSO ORIG TOWNSITE L 263592 124,050 121,779 1.0186
MG L12 513208 89,501 95,208 0.9401
LION LAKE .50 FOR IMPS . 604851 175,765 162,532 1.0814
FLAMINGO L 7 637936 98,405 137,700 0.7146
RANCHITOS DE PROGRESO PH1 685320 100,558 108,974 0.9228
TEJAS#5 L 22 699646 79,626 82,310 0.9674
TEJAS #5 PH 3 LOT 39 699663 82,278 70,000 1.1754
Stratum 4 Totals   1,464,569 1,488,050 0.9842

Category A - Stratum 5
$ 185,034 - $999,999,999Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
LAGUNA VISTA L E-EAST 214165 235,888 226,481 1.0415
LION LAKE L48A 219398 287,857 287,608 1.0009
LION LAKE #2 L45B 219418 199,491 200,718 0.9939
MOON LAKE L5 L4 243291 209,162 231,218 0.9046
TWIN LAKE LOT 8F,9F,10F,1 310021 395,839 387,522 1.0215
TWIN LAKE L31D 31C 310041 275,996 261,007 1.0574
LLANO GRANDE L 30 546086 200,285 201,791 0.9925
RANCHITOS DE PROGRESSO PH 685339 263,640 255,664 1.0312
RANCHITOS DE WESLACO OH1 712248 221,904 230,237 0.9638
RACHITOS DE WESLACO PH1 L 712267 238,194 224,318 1.0619
Stratum 5 Totals   2,528,256 2,506,564 1.0087

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 250 0 0 3,989,090 3,989,090  
2 R 10 679 310,200 333,788 21,620,503 0.9293 23,265,364  
3 R 11 373 614,837 630,794 21,121,478 0.9747 21,669,722  
4 R 12 186 1,464,569 1,488,050 20,305,921 0.9842 20,631,905  
5 R 10 73 2,528,256 2,506,564 18,230,148 1.0087 18,072,914  
Total   43 1,561 4,917,862 4,959,196 85,267,140   87,628,995 0.9730

Category C - Stratum 2
$ 12,501 - $ 25,756Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
CAMERON ESTATES PH II LOT 20405653 18,564 19,278 0.9630
LA REYNA BLK 3 LOT 23 213192 12,672 12,672 1.0000
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT 263558 17,550 17,550 1.0000
J. R. #2 LOT 2 343530 13,650 13,650 1.0000
ALYSSA LOT 7 BLK 3 669939 13,376 13,703 0.9761
ALYSSA LOT 15 BLK 3 669947 13,376 13,703 0.9761
Un Nuevo Amanecer Lot 16 683778 17,944 18,310 0.9800
Teja #5 Ph 2 Lot 8 683862 14,528 15,029 0.9667
PROGRESO ESTATES Lot 12 685365 14,850 14,850 1.0000
LLANO GRANDE E90'-W230'-S 697181 13,301 13,590 0.9787
Stratum 2 Totals   149,811 152,335 0.9834

Category C - Stratum 3
$ 25,757 - $ 47,946Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
CAMERON ESTATES PH II LOT 20405633 32,302 34,166 0.9454
CAMERON ESTATES PH II LOT 20405640 32,302 32,302 1.0000
LA FRONTERA LOT 2 BLK 6 209092 33,143 33,143 1.0000
LLANO GRANDE A STRIP 50'X 219910 26,603 24,829 1.0714
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT 263629 36,338 36,300 1.0010
TWIN LAKE LOT 37C 0.43AC 310050 36,619 36,525 1.0026
TWIN LAKE LOT 39B 0.55AC 310055 46,838 47,916 0.9775
LLANO GRANDE N361.24'-E11 513596 27,216 27,443 0.9917
JJY DE BALLI N152.28'-E50 608088 47,647 46,261 1.0300
LLANO GRANDE S213.62'-N66 625989 32,400 32,669 0.9918
RANCHITOS DE PROGRESSO PH 685331 45,895 45,919 0.9995
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT 690199 43,875 44,688 0.9818
LLANO GRANDE S223.26'-N23 716864 25,925 26,136 0.9919
Stratum 3 Totals   467,103 468,297 0.9975

Category C - Stratum 4
$ 47,947 - $ 58,347Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
LION LAKE LOT 50 C .50 AC 219379 50,094 54,450 0.9200
RANCHITOS DE PROGRESSO PH 685310 51,480 51,480 1.0000
RANCHITOS DE PROGRESSO PH 685328 51,480 51,480 1.0000
LAKE WAY LOT 11 699620 57,505 57,627 0.9979
RANCHITOS DE WESLACO PH 1 712233 52,305 52,305 1.0000
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721835 53,273 53,273 1.0000
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721838 52,539 52,539 1.0000
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721843 53,369 58,000 0.9202
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721847 53,453 53,453 1.0000
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721850 53,453 53,453 1.0000
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721866 57,883 57,889 0.9999
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721869 57,875 57,875 1.0000
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721872 53,696 53,696 1.0000
TWIN LAKE LOT 30-A 0.44 A 724996 57,498 57,498 1.0000
Stratum 4 Totals   755,903 765,018 0.9881

Category C - Stratum 5
$ 58,348 - $999,999,999Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
A & M LOT 1 107551 65,285 65,660 0.9943
LION LAKE N 8.98 LOT 21 & 219353 100,320 100,000 1.0032
LION LAKE 0.85AC LOT 4 R/ 219397 60,222 86,030 0.7000
TEJAS #5 PH 3 LOT 39 219400 89,424 51,718 1.7291
LLANO GRANDE E876.87'-W11 219999 68,280 76,835 0.8887
LLANO GRANDE 9.37AC E773. 220102 112,440 112,440 1.0000
LION LAKE 0.75AC AN IRR T 692060 75,583 82,155 0.9200
RANCHITOS DE WESLACO PH 1 712244 67,708 67,708 1.0000
RANCHITOS DE WESLACO PH 1 712261 70,866 70,866 1.0000
RANCHITOS DE WESLACO PH 2 721842 71,294 71,294 1.0000
Stratum 5 Totals   781,422 784,706 0.9958

Category C - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 115 0 0 1,015,407 1,015,407  
2 R 10 207 149,811 152,335 3,320,716 0.9834 3,376,770  
3 R 13 97 467,103 468,297 3,508,292 0.9975 3,517,085  
4 R 14 109 755,903 765,018 5,777,371 0.9881 5,846,950  
5 R 10 32 781,422 784,706 2,388,971 0.9958 2,399,047  
Total   47 560 2,154,239 2,170,356 16,010,757   16,155,259 0.9911

Category D3 - Stratum 0
$ 1 - $999,999,999Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
JJY DE BALLI LOT 28A & 33 198481 116,288 119,922 0.9697
JJY DE BALLI 60' STRIP BE 198507 5,400 5,500 0.9818
JJY DE BALLI LOT 27 160.0 198515 256,000 264,000 0.9697
JJY DE BALLI LOT 2-ABST 5 198540 24,050 24,050 1.0000
LLANO GRANDE LOT 7 N 5.5 219655 30,305 30,250 1.0018
LLANO GRANDE NE1.14AC AN 219719 13,680 13,680 1.0000
LLANO GRANDE S10AC LOT 44 219738 35,000 35,000 1.0000
E HWY 282 220001 88,680 110,000 0.8062
LLANO GRANDE S298.76' LOT 220011 1,060,180 1,060,000 1.0002
LLANO GRANDE LOT 196 7.95 220066 95,400 95,400 1.0000
LLANO GRANDE N14.62AC LOT 220097 175,440 175,440 1.0000
MOON LAKE LOT 2 4.72AC R/ 243286 44,831 44,831 1.0000
MOON LAKE LOT 4 4.77 AC R 243290 45,315 45,554 0.9948
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT 263631 16,653 14,400 1.1565
TWIN LAKE LOTS 32 & 33 12 634799 117,420 117,420 1.0000
Stratum 0 Totals   2,124,642 2,155,447 0.9857

Category D3 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
0 R 15 508 2,124,642 2,155,447 7,444,150 0.9857 7,552,146  
Total   15 508 2,124,642 2,155,447 7,444,150   7,552,146 0.9857

Category F1 - Stratum 2
$ 41,395 - $ 190,333Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
A & M LOT 10 107562 50,047 58,773 0.8515
JJY DE BALLI 1.017AC-E124 198479 160,537 155,256 1.0340
JJY DE BALLI 5.60AC BNG A 198489 121,968 121,968 1.0000
JJY DE BALLI 5.26AC-TRACT 198494 111,897 110,279 1.0147
LA LEONA LOTS 4 & 5 BLK 1 210326 55,558 59,275 0.9373
LLANO GRANDE E437.62'-N39 220027 75,787 75,685 1.0013
LLANO GRANDE S528'-N660'- 513565 175,504 171,328 1.0244
CATARINA LOT 14 BLK 1 569158 103,841 121,732 0.8530
Stratum 2 Totals   855,139 874,296 0.9781

Category F1 - Stratum 3
$ 190,334 - $ 446,789Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
LLANO GRANDE-N180'-S560'- 220084 393,565 402,735 0.9772
FM 1015 TX 524108 221,242 189,737 1.1660
ORCHARD HOMES N234'-S249' 571330 266,001 305,361 0.8711
S FM 1015 TX B & P BRIDG 675790 230,534 243,464 0.9469
JJY DE BALLI 5.60AC BNG A 696021 201,858 198,789 1.0154
TEJAS #5 PH 3 LOT 37 699661 206,514 198,683 1.0394
Stratum 3 Totals   1,519,714 1,538,769 0.9876

Category F1 - Stratum 4
$ 446,790 - $ 887,130Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
S FM 1015 (EAST) TX J J 198543 672,364 672,987 0.9991
ALLEN-GARZA LOT 2 - AMEND 585337 584,384 600,343 0.9734
LLANO GRANDE S330'-N571.1 622038 748,659 710,815 1.0532
ALLEN-GARZA RESUB LOT 1 B 635274 475,352 487,107 0.9759
Stratum 4 Totals   2,480,759 2,471,252 1.0038

Category F1 - Stratum 5
$ 887,131 - $999,999,999Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
LION LAKE-E7.55AC LOT 29 219372 1,615,405 1,484,166 1.0884
LLANO GRANDE S100'-E907' 590872 1,353,983 1,400,655 0.9667
Stratum 5 Totals   2,969,388 2,884,821 1.0293

Category F1 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 35 0 0 777,150 777,150  
2 R 8 51 855,139 874,296 4,861,237 0.9781 4,970,082  
3 R 6 19 1,519,714 1,538,769 5,006,484 0.9876 5,069,344  
4 R 4 8 2,480,759 2,471,252 5,013,818 1.0038 4,994,838  
5 C 2 2 2,969,388 2,884,821 2,969,388 1.0293 2,884,821  
Total   20 115 7,825,000 7,769,138 18,628,077   18,696,235 0.9964