taxes Property Tax

School and Appraisal Districts Property Value Study 2011 Report, Property Value Study

2011 Field Studies Category Worksheet

115/Hudspeth
115-901/Fort Hancock ISDCategory A - Stratum 2
$ 11,704 - $ 28,679Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
2 FT HANCOCK EAST 2 LOT 5 11742 18,951 17,578 1.0781
C HEMLEY 1-3 12898 27,667 27,004 1.0246
71 KNOX 30 13565 21,386 28,183 0.7588
44 KNOX 13596 22,462 28,247 0.7952
2 SERENA HILLS 6-7 20821 14,826 17,837 0.8312
2 FT HANCOCK EAST2 LOT 15 55833 21,582 19,314 1.1174
6 FT HANCOCK EAST 2 LOT 5 59129 20,604 27,232 0.7566
2 FT HANCOCK EAST 2 LOT 4 62321 13,485 11,810 1.1418
5 FT HANCOCK EAST 2 LOT 5 62585 12,201 11,040 1.1052
2 FT HANCOCK EAST 3 LOT 3 64565 15,364 12,468 1.2323
2 FT HANCOCK EAST 3 LOT 4 64566 16,587 12,372 1.3407
FT HANCOCK EAST 3 B-3 LOT 64586 17,346 14,659 1.1833
4 CERRO ALTO 1 LOT 15 66383 24,942 26,035 0.9580
Stratum 2 Totals   247,403 253,779 0.9749

Category A - Stratum 3
$ 28,680 - $ 42,411Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
2 FT HANCOCK EAST 2 LOT 1 11751 32,683 34,300 0.9529
5 FT HANCOCK EAST 2 LOT 3 11792 42,059 38,940 1.0801
5 FORT HANCOCK EAST #2 LO 11798 36,451 45,000 0.8100
41 KNOX LOTS 15-16 13424 36,331 25,000 1.4532
45 KNOX 8-10 13443 38,472 46,451 0.8282
8 LOMA LINDA LOT 9 13947 28,820 28,799 1.0007
68 KNOX 35-39 50960 36,283 34,338 1.0566
1 B-6 FT HANCOCK EAST 2 55803 30,150 29,505 1.0219
FT HANCOCK EAST 1 LOT 23C 56771 41,706 37,049 1.1257
FT HANCOCK EAST 1 LOT 6C 57840 31,483 24,588 1.2804
FT HANCOCK EAST 3 B-2 LOT 64580 33,036 30,116 1.0970
Stratum 3 Totals   387,474 374,086 1.0358

Category A - Stratum 4
$ 42,412 - $ 70,151Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
2 HANCOCK EAST 2 LOT 14 100994 52,558 53,303 0.9860
5 FT HANCOCK EAST 2 LOT 5 11795 53,336 49,618 1.0749
A HEMLEY LOTS 15-17 12890 53,423 46,061 1.1598
45 KNOX 11-12 13444 51,637 49,197 1.0496
47 KNOX 1-3 13474 51,501 56,126 0.9176
68 KNOX 9-14 13534 54,676 48,460 1.1283
71 KNOX 33-34 13566 48,742 44,698 1.0905
4 HANCOCK EAST 2 LOT 5B 57854 69,710 57,808 1.2059
LOT 4 FT HANCOCK EAST 2 62319 51,917 54,490 0.9528
3 FT HANCOCK EAST 2 LOT 6 62931 47,604 45,404 1.0485
1 LOMA LINDA 7 74513 63,333 80,199 0.7897
Stratum 4 Totals   598,437 585,364 1.0223

Category A - Stratum 5
$ 70,152 - $999,999,999Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
5 FT HANCOCK EAST 2 LOT 3 11793 105,515 90,027 1.1720
48 KNOX 45-48 13500 79,396 75,195 1.0559
68 KNOX 32 33 13541 79,970 84,998 0.9408
11 LOMA LINDA LOTS 11-14 13984 93,554 70,889 1.3197
15 LOMA LINDA 14025 85,061 84,805 1.0030
15 LOMA LINDA LOT 18 14026 132,946 137,942 0.9638
1 NEWMAN 19-25 14400 74,664 79,658 0.9373
A SEC 7 T P 25092 105,321 99,241 1.0613
4 S-9 PSL DEER MOUNTAIN R 67514 88,474 84,059 1.0525
8 DEER MOUNTAIN 2 LOT 8 73958 82,444 82,011 1.0053
Stratum 5 Totals   927,345 888,825 1.0433

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 132 0 0 941,384 941,384  
2 R 13 260 247,403 253,779 5,052,275 0.9749 5,182,352  
3 R 11 136 387,474 374,086 4,714,746 1.0358 4,551,792  
4 R 11 115 598,437 585,364 6,229,726 1.0223 6,093,834  
5 R 10 56 927,345 888,825 5,352,772 1.0433 5,130,616  
Total   45 699 2,160,659 2,102,054 22,290,903   21,899,978 1.0179

Category C - Stratum 2
$ 303 - $ 1,660Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
LA HACIENDA ESTATES #1 LO 101347 871 500 1.7420
A SEC 1 TP BONITA VISTA 1 15286 463 450 1.0289
161 SUN CITY 2 LOTS 6-7 19005 576 640 0.9000
122 SUN CITY 3 LOTS 5-6 20076 1,152 1,280 0.9000
16 SEC 23 PSL SOCORRO HTS 21835 339 314 1.0796
4 SUNLAND ESTATES 22662 480 385 1.2468
2 VALLEY RANCH 27 23665 1,650 1,625 1.0154
4 VALLEY RANCH 18 23694 1,660 1,634 1.0159
66 1/2 SEC 6 PSL WONDER R 24225 1,650 400 4.1250
66 1/2 S-6 PSL 2 WONDER R 24243 1,650 400 4.1250
A SEC 1 TP BONITA VISTA 2 31198 463 444 1.0428
A SEC 4 TP T-2 31491 1,200 1,117 1.0743
31 SUN CITY 2 18-20 51864 864 960 0.9000
Stratum 2 Totals   13,018 10,149 1.2827

Category C - Stratum 3
$ 1,661 - $ 3,412Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
11 SEC 24 PSL S1/2 LOTS 101619 2,652 1,211 2.1899
21 SEC 20 PSL FINLAY 11306 2,600 2,720 0.9559
2 FINLAY RANCH 27-28 11525 3,412 3,102 1.0999
3 FINLAY RANCH 15 11539 1,706 1,551 1.0999
A SEC 8 TP VILLA ALEGRE 24127 3,168 2,948 1.0746
16 S-5 PSL NEW SOCORRO HT 52650 1,824 1,797 1.0150
22 SEC 2 PSL GUNSIGHT RAN 67458 2,196 2,163 1.0153
75 TSP 6 SEC 2 TP 72251 1,683 1,765 0.9535
76 TSP 6 SEC 4 T&P N1/2 L 72426 1,696 840 2.0190
75 TSP 5 SEC 42 T & P N 72728 3,333 3,500 0.9523
75 TSP 6 SEC 16 TP 72956 1,683 1,765 0.9535
75 TSP 6 SEC 20 TP 74541 1,683 1,765 0.9535
20 SEC 13 PSL LOT 5 (5.10 77264 77320 3,366 7,120 0.4728
20 SEC 13 PSL LOT 14 (5.1 77270 1,683 3,560 0.4728
20 SEC 13 PSL LOT 96 (5.1 77336 77335 3,366 3,560 0.9455
20 SEC 13 PSL LOT 122 (5. 77362 1,683 1,780 0.9455
Stratum 3 Totals   37,734 41,147 0.9171

Category C - Stratum 4
$ 3,413 - $ 11,000Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
A SEC 18 TP T-13 100569 9,883 9,882 1.0001
4 SEC 22 PSL HUECO SPRING 12994 7,200 4,560 1.5789
4 LOMA LINDA 2 13886 9,486 11,858 0.8000
10 LOMA LINDA 5 13967 10,609 10,609 1.0000
12 LOMA LINDA 13989 4,372 5,465 0.8000
76 TSP 4 SEC 37 TP RANCHO 57679 4,757 4,683 1.0158
12 SEC 5 PSL BUENA VISTA 59463 4,505 6,496 0.6935
12 SEC 5 PSL BUENA VISTA 59917 4,505 6,496 0.6935
FT HANCOCK EAST 1 LOT 5E 60002 4,700 4,700 1.0000
123 SEC 3 PSL SUNSET RANC 60081 9,005 12,856 0.7005
4 FORT HANCOCK EAST #2 LO 62569 10,000 12,000 0.8333
2 FORT HANCOCK EAST 3 LOT 64570 7,620 7,620 1.0000
10 CERRO ALTO 1 LOT 1 64599 11,000 10,000 1.1000
4 CERRO ALTO #1 LOT 9 (1. 66376 11,000 10,000 1.1000
Stratum 4 Totals   108,642 117,225 0.9268

Category C - Stratum 5
$ 11,001 - $999,999,999Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
4 SEC 10 PSL 9 DEER MOUNT 100268 30,315 25,263 1.2000
4 SEC 15 PSL 4 DEER MOUNT 100410 66381 64,993 45,000 1.4443
4 SEC 15 PSL 10 DEER MOUN 100428 32,313 31,500 1.0258
3 LOMA LINDA 10-11 13876 24,181 24,181 1.0000
15 LOMA LINDA 14013 16,121 16,740 0.9630
2 FORT HANCOCK EAST #2 LO 55834 15,450 10,000 1.5450
4 SERENA HILLS UNIT II T- 57327 11,760 11,760 1.0000
4 SEC 10 PSL 3 DEER MOUNT 70416 32,313 31,500 1.0258
2 DEER MOUNTAIN RANCHETTE 73840 18,855 18,000 1.0475
4 DEER MOUNTAIN 2 LOT 1 73857 18,825 18,248 1.0316
5 DEER MOUNTAIN 2 LOT 5 73869 19,110 18,549 1.0302
5 DEER MOUNTAIN 2 LOT 6 73870 19,110 18,549 1.0302
4 SEC 2 PSL 1 DEER MOUNTA 76659 11,809 13,500 0.8747
4 SEC 2 PSL 1 DEER MOUNTA 76667 22,523 21,862 1.0302
4 SEC 2 PSL 2 DEER MOUNTA 76717 18,814 15,000 1.2543
Stratum 5 Totals   356,492 319,652 1.1153

Category C - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 3,905 0 0 994,058 994,058  
2 R 13 6,028 13,018 10,149 4,574,577 1.2827 3,566,365  
3 R 16 2,124 37,734 41,147 4,339,133 0.9171 4,731,363  
4 R 14 714 108,642 117,225 4,861,750 0.9268 5,245,738  
5 R 15 221 356,492 319,652 4,822,948 1.1153 4,324,350  
Total   58 12,992 515,886 488,173 19,592,466   18,861,874 1.0387

Category D3 - Stratum 0
$ 1 - $999,999,999Legal Description Account Number Local Value PTD Value Ratio
75 TSP 6 SEC 7 T&P 35 TIE 53361 5,571 9,500 0.5864
19 SEC 12 PSL GUNSIGHT RA 55006 4,395 2,500 1.7580
76 TSP 4 SEC 31 T & P SUN 56916 9,091 5,995 1.5164
76 TSP 4 SEC 29 T & P SUN 56969 9,386 16,995 0.5523
SUNSET RANCHES UNIT 39, B 59785 9,059 8,995 1.0071
14 SEC 18 PSL SUNSET RANA 61244 9,015 8,900 1.0129
75 TSP 5 SEC 34 T & P SUN 61813 9,039 9,995 0.9044
75 TSP 5 SEC 39 T & P SUN 62483 9,077 8,900 1.0199
14 SEC 19 PSL SUNSET RANC 62633 9,000 12,000 0.7500
13 PSL SEC 27 SUNSET RANA 63116 9,068 9,995 0.9073
13 SEC 27 PSL SUNSET RANC 63144 9,092 13,000 0.6994
13 PSL SEC 32 SUNSET RANC 63281 9,189 10,000 0.9189
8 SEC 15 PSL SERENA HILLS 63633 12,539 10,000 1.2539
8 SEC 15 PSL SERENA HILLS 63634 14,992 10,012 1.4974
A SEC 5 T & P TRACT 5 (65 64165 16,986 20,000 0.8493
72 TSP 2 SEC 32 T & P SUN 64765 9,005 13,500 0.6670
74 TSP 6 SEC 34 T & P FOR 65909 5,200 12,000 0.4333
75 TSP 6 SEC 2 T&P LOT 55 72351 2,600 1,380 1.8841
8 SEC 15 PSL SERENA HILLS 76812 9,000 9,000 1.0000
8 SEC 15 PSL SERENA HILLS 76813 76814 18,000 18,000 1.0000
8 SEC 15 PSL SERENA HILLS 76817 63635 46,747 32,506 1.4381
8 SEC 15 PSL SERENA HILLS 76822 9,005 12,606 0.7143
74 TSP 7 SEC 10 T & P NW1 77761 2,600 2,195 1.1845
Stratum 0 Totals   247,656 257,974 0.9600

Category D3 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
0 R 23 5,971 247,656 257,974 42,492,851 0.9600 44,263,386  
Total   23 5,971 247,656 257,974 42,492,851   44,263,386 0.9600