taxes Property Tax Assistance

2018 Field Studies Category Worksheet

127/Jones
221-904/Merkel ISDCategory E - Stratum 0
$ 1 - $999,999,999Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
A0011QC QUAIL COUNTRY 10860 15,000 20,000 0.7500
A0011QC QUAIL COUNTRY (D 10863 13,400 15,844 0.8457
A0011QC QUAIL COUNTRY (DT 12321 113,350 125,158 0.9057
MH A0011R NORTH 707 RANCH 12833 14,520 21,070 0.6891
A0165 126 DEWITT, TRACT 1 14690 50,740 36,954 1.3731
Pleasant Valley, BLOCK B, 15146 284,430 292,951 0.9709
A0011QC QUAIL COUNTRY (D 15524 155,680 152,359 1.0218
MH A0011R NORTH 707 RANCH 16081 21,280 19,671 1.0818
MH A0011R NORTH 707 RANCH 17623 34,480 71,248 0.4839
A0449 23 T AND P-17, TRAC 17671 13,240 14,354 0.9224
A2056 2 K K LEGGETT ACRES 18142 247,970 194,540 1.2746
A0011QC QUAIL COUNTRY (DT 23796 148,820 162,500 0.9158
Pleasant Valley, BLOCK B, 24671 164,870 148,485 1.1103
MH A0011R NORTH 707 RANCH 25288 20,950 31,354 0.6682
187.483 AC 26051M 530,270 471,784 1.1240
A0154 269 J M CLOUD, ACRE 26768 54,090 55,972 0.9664
Pleasant Valley, BLOCK B, 52285 145,020 155,646 0.9317
MH A0450 25 T&P-17, LOT P 536244 86,610 90,000 0.9623
A0165 126 DEWITT, TRACT p 537437 12,780 15,146 0.8438
Cowboy Homes S/d (2), Lot 54720 31,740 42,000 0.7557
Stratum 0 Totals   2,159,240 2,137,036 1.0104

Category E - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
0 R 20 395 2,159,240 2,137,036 31,382,060 1.0104 31,059,046  
Total   20 395 2,159,240 2,137,036 31,382,060   31,059,046 1.0104